Bankieren


Vaak moet je als nabestaande, na het overlijden van een dierbare, zijn of haar bankzaken regelen. Het is dan belangrijk dat je toegang hebt tot de betaalrekening. Om toegang te krijgen moet je eerst het overlijden van de dierbare melden aan de bank en daarna zal de bank verschillende documenten willen ontvangen. Dit geldt vaak ook als je bijvoorbeeld de rekening wilt beëindigen of op één naam wilt zetten. Benodigde documenten kunnen zijn: de akte van overlijden, een verklaring van erfrecht (dit geldt echter niet voor iedereen. De banken hebben een afspraak gemaakt om niet altijd aan echtgenoten en partners een verklaring van erfrecht te vragen), een verklaring van het centraal testamentenregister (CTR), een verklaring van executele en een kopie van je eigen identiteitsbewijs. Dergelijke regels gelden ook voor een spaarrekening.


Bankrekening op één naam

Een bankrekening op één naam wordt meestal geblokkeerd na het overlijden van de rekeninghouder. Houd hier rekening mee, want vaak kunnen er dan geen betalingen, zoals periodieke overboekingen en automatische incasso’s gedaan worden. Zaken als de huur, verzekeringen en het telefoonabonnement lopen namelijk gewoon door, totdat ze opgezegd worden.  


Gezamenlijke rekening

Bij een gezamenlijke rekening behoud je als mederekeninghouder wel toegang tot de rekening. Wanneer de erfgenamen bezwaar maken, blokkeert de bank soms de rekening. De betalingen, zoals automatische incasso’s en periodieke overboekingen lopen wel gewoon door. Je kan er ook voor kiezen om de gezamenlijke rekening op één naam te zetten na een overlijden. Dit geldt echter niet voor rekeningen bij Bunq en Knab. Onthoud wel dat wanneer je een bankrekening met je ouder hebt, dat de bank de rekening kan blokkeren bij overlijden van je ouder. Dit kan bijvoorbeeld wanneer het saldo op die rekening hoger is dan een bepaald bedrag.  


Machtiging

Veel mensen denken dat het veel werk kan besparen wanneer ze iemand hebben gemachtigd, maar bij overlijden vervalt je machtiging. Dit geldt ook voor een volmacht die in een levenstestament is vastgelegd. Je moet een testament laten opstellen als je iemand als executeur wilt aanwijzen. Diegene kan dan jouw bankzaken regelen na jouw overlijden, maar niet vóór het overlijden.